Welkom bij Prepubliek.nl

Prepubliek is een eenmansbedrijf, dat zich richt op tijdelijke opdrachten, hoofdzakelijk voor de publieke sector. Mijn kernvaardigheden liggen bij het oplossen van ingewikkelde bestuurlijke, beleidsmatige en organisatorische vraagstukken. Ik ontleen arbeidsvreugde aan het bij elkaar brengen van partijen, het reduceren van de complexiteit en het omzetten van de problemen in besluitrijpe oplossingen. Ik geef daarbij graag op hoofdlijnen richting aan het werk van de uitvoerders van projecten. Een van mijn kwaliteiten is dat ik in staat ben verschillende stakeholders te binden aan een gemeenschappelijk doel. In managementrollen boor ik gemeenschappelijke waarden en normen aan, geef ik ruimte en weet ik mensen te inspireren en te enthousiasmeren en zo goed functionerende teams te vormen.

Paul van Kalmthout

Paul van Kalmthout

TOEZICHT
Optreden als lid van raden van toezicht bij organisaties met een publieke doelstelling.

BESTUUR
Optreden als bestuurder van non-profitorganisaties. Lostrekken van vastgelopen bestuurlijke verhoudingen naar resultaat.

 

MANAGEMENT
Tijdelijk management bij organisaties met veranderopgaven in de publieke sector & het managen van beleidsprojecten.

 

ADVIES
Advisering over complexe beleidsvraagstukken, bestuurlijke problemen of organisatorische opgaven.

 

COACHING
Van mens tot mens overdracht van kennis en ervaring op het terrein van bestuur, beleid & management.

 

“…Paul heeft als algemeen directeur en secretaris van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland veel tot stand gebracht. Hij deed dat altijd heel professioneel en met een gulle lacht. Juist als het moeilijk werd toonde hij zijn kracht: ”dit is mij werk, dit los ik op.” Hij bleef altijd positief en constructief. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van veel concrete resultaten op politiek bestuurlijk en organisatorisch gebied.”

Clemens Cornielje
Clemens CornieljeCommissaris van de koning Gelderland

“…Ik wil je graag bedanken voor de uitermate prettige manier waarop jij de contacten met Nijkerk en met mij als gemeentesecretaris hebt onderhouden. Ik heb veel waardering voor je open opstelling en je bereidheid mee te helpen om problemen op te lossen.”

Mathilde Haalstra
Mathilde HaalstraGemeentesecretaris Nijkerk

“…Ik wil je bij deze zeer bedanken voor de goede collegiale betrekkingen, zowel in Oost als in de Kring van Provinciesecretarissen. Jouw klaterende lach ga ik missen, evenals je taxatievermogen. Je voorzag als geen ander of iets echt kansrijk was, uiterst pragmatisch en tegen verspilling van de verkeerde energie.”

Harry Timmerman
Harry TimmermanOud-provinciesecretaris Overijssel

“…Namens het college van B&W dank ik u hartelijk voor de plezierige contacten en constructieve samenwerking, in het belang van Gelderland en de eigen gemeente.”

Annette Bronsvoort
Annette BronsvoortBurgemeester gemeente Oost Gelre

“…Langs deze weg wil ik je dank zeggen voor de door mij als plezierig en vruchtbaar ervaren samenwerking op BZK.”

Johan Remkes
Johan Remkes Voorzitter IPO, oud-minister BZK

“…Ondanks het feit dat we elkaar met tussenpozen niet hebben gezien, blijf je een ongelofelijk waardevolle en bijzondere collega.”

Leon van Halder
Leon van Halder Voorzitter bestuur Radboud Medisch Centrum

“…Wat zal ik je missen als algemeen directeur / provinciesecretaris: je scherpte tijdens het directie-overleg, je lef om in Gedeputeerde Staten lastige vragen te stellen, je meeslepende enthousiasme om te excelleren.” 

Leo Blanken
Leo BlankenMedewerker provincie Gelderland

“…Ik vind dat je in de afgelopen jaren een stevige verandering teweeg hebt gebracht. Voor het eerst zijn de gevestigde patronen echt doorbroken. Je hebt de organisatie verder gebracht in een noodzakelijke modernisering. Het is ook voor het eerst dat ik heb mogen ervaren dat een secretaris/algemeen directeur echt en veelvuldig communiceerde met de organisatie. Dank voor je enorme inzet, je gulle lach en je openheid.”

Barbara Huits
Barbara HuitsMedewerker provincie Gelderland

Vaardigheden

De onderwerpen waarop ik inzetbaar ben zijn divers van aard. Zij hebben meestal gemeen dat zij complex zijn en dat zij een combinatie vormen van bestuurlijke, professioneel inhoudelijke en managerial aspecten.

Communicatief
Onafhankelijk
Oplossingsgericht
Pragmatisch
Strategisch
Verbindend

Waarom Prepubliek?

Op het gebied van beleid en management heb ik mijn sporen verdiend. Tot 2015 lag het hoofdaccent van mijn werkzaamheden op management, beleids- en bestuursadvisering binnen grote overheidsorganisaties. Vanuit een behoefte aan meer afwisseling en flexibiliteit wil ik mijn expertise nu  inzetten in tijdelijke projecten voor verschillende opdrachtgevers.

Mijn CV geeft uitgebreidere informatie over mijn kennis en vaardigheden, onder andere opgedaan in drie functies op directieniveau die ik elk voor circa vijf jaar heb vervuld.

Adres

Aronskelkweg 53
2555 GB DEN HAAG

Telefoon

Bereikbaar op werkdagen
(+31) 06 50 23 29 42

E-mail

Vragen? stuur een e-mail naar
info@prepubliek.nl

Twitter

Paul van Kalmthout
@PaulvKalmthout

Laat hier uw bericht achter